J A A R O P G A A F - 2019 (GEWIJZIGD)05-11-2018

Auteur: Addie van Geel

Jaaropgave gegevens 2019

 

LET OP, GEWIJZIGD:   DEADLINE IS 1 DECEMBER

 

Ieder jaar wordt u verzocht om uw gegevens van uw lidmaatschap te controleren en gegevens te verstrekken over NAW, plaatsing op de wachtlijst, walstroom, eventuele 2e ligplaats,etc. Zie hiervoor het Havenreglement op de site onder Reglementen

 

Op basis van deze gegevens worden voor 2019 de nieuwe Havenindeling, de nieuwe Wachtlijsten en de Jaarnota opgesteld. Het eventueel beëindigen van het lidmaatschap dient u vóór 1 januari 2019
schriftelijk/per e-mail te melden aan het Secretariaat. Na 1 januari is het lidmaatschap weer onherroepelijk met een jaar verlengd inclusief de verschuldigde contributies.

 

U kunt uw gegevens controleren en eventueel aanpassen via de Leden/Login pagina op onze site www.wvdemaaskant.nl. Gezien het vele werk om alle gegevens te verwerken, dient u de jaaropgave vóór 1 december 2018 te doen. Het aanpassen van uw gegevens via onze site is daarna gesloten.

 

Sinds 2016 hebben alle (meerderjarige) leden met een emailadres hun persoonlijke logingegevens ontvangen. Bent u de inloggegevens vergeten of kwijt dan kunt u op de Login/Leden pagina nieuwe inloggegevens opvragen welke dan automatisch per email aan u worden toegezonden. 

 

Alvast dank voor uw medewerking.

Namens het bestuur,

 

Addie en Bob

WV de Maaskant

Terug   Deel deze pagina via facebook Deel deze pagina via Twitter Deel deze pagina via LinkedIn